ELECTRONIST 2016: “ELEKTRONİĞİN İSTANBUL BİLEŞENİ”

ELECTRONIST 2016: “ELEKTRONİĞİN İSTANBUL BİLEŞENİ”

Teknoloji geliştikçe değişen hayatımızın en temel ürünleri “Elektronik Ürünler”!…

Her türlü elektronik ürünün üretilmesinde kullanılan ürünler…

Electronist Fuarı’nda!

Elektronik ürünlerin üretilmesinde kullanılan tüm ürünlerin sergilendiği, Türkiye’nin elektronik alanındaki en önemli etkinliği olan Uluslararası Electronist Fuarı, 5. kez sektörü buluşturmaya hazırlanıyor.

Gelişen teknoloji ile birlikte elektronik cihazlar günlük yaşantımızda daha fazla yer almaya başladı. Teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte kullanılması kaçınılmaz olan her türlü elektronik cihazda kullanılan tüm parçalar Uluslararası Electronist Fuarı’nda bir arada yer alacaktır.

Türkiye’nin bulunduğu bölgede sektörünün tek fuarı olan Uluslararası Electronist Fuarı’nın yapısında 2016 yılında yaptığımız yeni düzenleme ile fuarın, kısa bir süre içinde sektörün tüm kesimlerinin buluştuğu etkinlik olmasını hedefliyoruz. Fuarın her geçen yıl sektörel ve bölgesel olarak daha geniş bir kesimi kapsaması için çalışmalarımızı derinleştirerek, elektronik alanında ülkemizi temsil eden ve dünyanın bu sektörlerde takip ettiği fuarlardan biri olmasını planlıyoruz. Bu hedefimize ve planlarımıza ulaşmamızın, teknoloji fuarlarının düzenleyicisi Marmara Fuarcılık olarak düzenlediğimiz tüm diğer fuarlarımızda olduğu gibi çok kısa sürede gerçekleşeceğini de biliyoruz.

Uluslararası Electronist Fuarı’nda tüm elektronik cihazların üretiminde kullanılan bileşenler, yarı mamuller ve tüm parçaları üreten, tasarlayan, distribütörü olan firmaları son ürün üreticisi, servis-hizmet firmaları ve tüm diğer hedef kesimi ile buluşturmayı hedeflemekteyiz. Yıllardır elektronik ve teknoloji ile ilgili sektörlere yönelik fuarlar düzenlememiz nedeniyle mevcut bilgi birikimimiz yardımıyla da bu hedefimize çok kısa sürede ulaşabileceğimizin inancındayız.

Endüstri 4.0 dönemi ve IoT (Internet of Things/Nesnelerin İnterneti)

Endüstride “Endüstri 4.0” diye tanımlanan dönemi yaşıyoruz. Bu dönemle birlikte en büyük değişim doğal olarak elektronik ve teknoloji alanlarında yaşanmaktadır. Özellikle “IoT (Internet of Things / Nesnelerin İnterneti)” ile birlikte, hayatımızdaki tüm alanlarda bir değişim de yaşanmaktadır. Bu değişimin güncel hayatımıza en fazla yansıyan kısımları da şüphesiz Uluslararası Electronist Fuarı’nda sergilenen ürünlerde yaşanacaktır. Bu nedenle Uluslararası Electronist Fuarı’nın içerik çalışmalarının tamamı bu gelişmeye uyumlu planlandı.

Bu planlar, genel olarak fuarımızda Endüstri 4.0 ve IoT ile ilgili özel bir bölüm olması, fuarlarımızla eş zamanlı olarak düzenlediğimiz konferanslarımızda Endüstri 4.0 ve IoT’un konuşulması ve hatta katılımcılarımızın da bu yeni döneme uygun ürünler sergilemesi olacak şekilde yapıldı.

Türkiye’nin elektronik yan sanayi üretimindeki ve yarı mamulü son mamul haline getirmedeki üretim gücünün yanı sıra, gerek Türkiye’nin gerekse de çevre ülkelerin hızlı büyüme grafiği nedeniyle, tüm bölgede sektör firmaları tarafından ilgi ile izlenen bir fuar olmaya başlayan Uluslararası Electronist Fuarı’nda;

  • Ürünlerinizi ve firmanızı daha geniş kitlelere tanıtmak ve ulaştırmak için,
  • Yeni pazarlara açılmak, yeni alıcılarla tanışmak,
  • Mevcut pazardaki konumunuzu güçlendirmek, rekabette avantajlı konuma geçmek
  • Her geçen gün büyüyen ve farklılaşan pazardaki konumunuzu kaybetmemek

sizleri de katılımcı olarak yer almaya davet ediyoruz.

Bugünün ve geleceğin ürünlerinin sergilendiği Uluslararası Electronist Fuarı’nda mutlaka yerinizi alınız.

electronistfuari.com